Welcome Guest Please login to get full use of website or join us
 
Recent Posted Formulas Post Your Formula
Search our whole formula database with your choice
Select category Select sub category


Jun 09, 2011, 12:00 am

ASSLAM O ALEKUM

BAND AKARE CURRENTKARNA YE HE KE

BACK PC KE AKRE F ME BAND HEN.

399077 = BACK PC = 9077 = PASS 73

739342 = BACK PC = 9342 = PASS 48

489084 = BACK PC = 9084 = PASS 34

349928 = BACK PC = 9928 = PASS 38

388629 = BACK PC = 8629 = PASS 23

236824 = BACK PC = 6824 = PASS 85

858251 = BACK PC = 8251 = PASS 46

462486 = BACK PC = 2486 = PASS 12

123552 = BACK PC = 3552 = PASS 21

218251 = BACK PC = 8251 = PASS 89

896902 = BACK PC = 6902 = PASS 45

453884 = BACK PC = 3884 = PASS 30

303508 = BACK PC = 3508 = PASS 78

782034 = BACK PC = 2034 = PASS 21

216626 = BACK PC = 6626 = PASS 81

819421 = BACK PC = 9421 = PASS 98

986589 = BACK PC = 6589 = PASS 06

063600 = BACK PC = 3600 = PASS 31

319715 = BACK PC = 9715 = PASS 39

397799 = BACK PC = 7799 = PASS 86

864157 = BACK PC = 4157 = PASS 40

402087 = BACK PC = 2087 = PASS 01

018847 = BACK PC = 8847 = PASS 81

814544 = BACK PC = 4544 = PASS 17

171759 = BACK PC = 1759 = PASS 42

428853 = BACK PC = 8853 = PASS 48

484022 = BACK PC = 4022 = PASS 12

126434 = BACK PC = 6434 = PASS 51

519747 = BACK PC = 9747 = PASS 35

359875 = BACK PC = 9875 = PASS 13

130612 = BACK PC = 0612 = PASS 46

466063 = BACK PC = 6063 = PASS 41

418846 = BACK PC = 8846 = PASS ??

AKARE BAND=46=48=64=68=84=86=88

SUB KA DOST

GULZAR AHMED

03342701171

 Jun 09, 2011, 12:00 am

>>>>>>ASSLAM O ALEKUM<<<<<<
200 KA CHOTA SA ROUT PESH HE
200 KA OPEN CLOSE NAHEN ATA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
9539 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
0369 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
1898 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND
9845 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
6655 = OPEN = [ 6 ] CLOSE BAND
9598 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
9680 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
8189 = OPEN = [ 8 ] CLOSE BAND
1939 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND
3033 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
2553 = OPEN = [ 2 ] CLOSE BAND
4535 = OPEN = [ 4 ] CLOSE BAND
0683 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
6390 = OPEN = [ 6 ] CLOSE BAND
0163 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
9324 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
2620 = OPEN = [ 2 ] CLOSE BAND
7134 = OPEN = [ 7 ] CLOSE BAND
2530 = OPEN = [ 2 ] CLOSE BAND
9400 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
1419 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND
9304 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
4118 = OPEN = [ 4 ] CLOSE BAND
8372 = OPEN = [ 8 ] CLOSE BAND
0490 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
9461 = OPEN = [ 9 ] CLOSE BAND
6810 = OPEN = [ 6 ] CLOSE BAND
3413 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
5624 = OPEN = [ 5 ] CLOSE BAND
6886 = OPEN = [ 6 ] CLOSE BAND
1275 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND
0555 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
3251 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
5719 = OPEN = [ 5 ] CLOSE BAND
3460 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
3424 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
8533 = OPEN = [ 8 ] CLOSE BAND
0551 = OPEN = [ 0 ] CLOSE BAND
1275 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND
3593 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
3499 = OPEN = [ 3 ] CLOSE BAND
2182 = OPEN = [ 2 ] CLOSE BAND
8149 = OPEN = [ 8 ] CLOSE BAND
4020 = OPEN = [ 4 ] CLOSE BAND
1264 = OPEN = [ 1 ] CLOSE BAND

CLOSE BAND 11111111111111111
SUB KA DOST
GULZAR AHMED
0334 2701171

Jun 09, 2011, 12:00 am

ASSLAM O ALEKUM
JAB BHE 40000 ME OPEN 4 YA 9
HO TO 200 ME TALUQ KIA HOGA
KARNA YE HE KE 40000 KE LAST
FIG SE 3 FIG KAM KARNE HEN.
============================
491067 == 7 = [6.5.4] = 200 ME PASS 9680
============================
443946 == 6 = [5.4.3] = 200 ME PASS 6390
============================
495417 == 7 = [6.5.4] = 200 ME PASS 5624
============================
422601 == 1 = [0.9.8] = 200 ME PASS 0555
============================
900774 == 4 = [3.2.1] = 200 ME PASS 3251
============================
489084 == 4 = [3.2.1] = 200 ME PASS 3499
============================
484022 == 2 = [1.0.9] = 200 ME PASS 1264
============================
418886 == 6 = [5.4.3] = 200 ME PASS ????
============================

========= 5555555555 ==========

========= 4444444444 ==========

========= 3333333333 ==========


SUB KA DOST
GULZAR AHMED
0334 2701171Member Area