Welcome Guest Please login to get full use of website or join us
 
Recent Posted Formulas Post Your Formula
Search our whole formula database with your choice
Select category Select sub category


Jun 05, 2011, 12:00 am

ASALAM  O  ALIKUM
DEAR ADMIN


4020  SAY  LA  KAR 4  YA  5 OPEN KE ROTEN

40 X CODE 321= 12840= PASS 0 F 01


CLOSE  =  1.2.3=PASS 1


AKARA  FAST  01 PASS.
 

18 X CODE 321= 578 = PASS 8 F 81


CLOSE  =  3.6.1=PASS  1


AKRA  FAST  81 = PASS
 

81 X CODE 321= 2601= PASS 1 F 17


CLOSE =  7.2=PASS  7


AKRA  = FAST  = 17  PASS
  

17 X CODE 321= 547 = PASS 4 F 42


CLOSE  =  8.2=PASS  2


AKRA  = FAST  42 PASS


42 X CODE 321= 13482 PASS 4 F 48


CLOSE  = 3 .8=PASS  8


AKRA  = FAST  = 48 PASS
 

48 X CODE 321= 15408 PASS 1 F 12


CLOSE  =  9.2.5=PASS   2


AKRA  =  FAST  12 PASS


12 X CODE 321= 3852 PASS  5 F 51


CLOSE   =  6.1.5.7=PASS


CENTER  =  2.9.4= PASS 9


TANDOLA  =  FAST  519 PASS
 

51 X CODE 321= 1637 PASS  3 F 35


CLOSE   =  5.=PASS   5


CENTER  =  9.0.4 PASS 9


TANDOLA  = FAST  359 PASS


35 X CODE 321= 1235 PASS  1 F 13


CLOSE  =   3.=PASS   3


CENTER  =  1.0.3 =PASS  0


TANDOLA  = FAST  130 PASS


13 X CODE 321= 4173 PASS  4 F 46 PASS


CLOSE  =  1.6.9=PASS  6


CENTER =  3.8.1.6 PASS 6


TANDOLA  =  FAST  466 PASS   PASSS


46 X CODE 321= 1476 PASS 4 F 41 PASS

TANDOLA  =  FAST   418  PASS  PASS 


CLOSE   =  1.5 .2 . PASS 1


CENTER  =  9.6.8. PASS  8


TANDOLA  = FAST  PASS  418  PASS 418


41 X CODE 321 = 1.3.6  PASS  YA  ??????


CLOSE =  ?.? .?  PASS  YA ??


CENTER  = ?.?.?  PASS YA  ??


BAD  MAN  NAHE  PAHLY

4  AKRAY  FAST   CITY  RAWALPINDIM ALEEM KHAN 

0333-5157140

0307-2466284
     Jun 04, 2011, 12:00 am

ASALAM  O  ALIKUM
DEAR ADMIN

BABA ARMAN  KO  ASALAM
BABA ARMAN KAY  NAM

4020  SAY  LA  KAR 4  YA  5 OPEN KE ROTEN

40 X CODE 321= 12840= PASS 0 F 01

CLOSE  =  1.2.3=PASS 1

AKARA  FAST  01 PASS.
 

18 X CODE 321= 578 = PASS 8 F 81

CLOSE  =  3.6.1=PASS  1

AKRA  FAST  81 = PASS 
 

81 X CODE 321= 2601= PASS 1 F 17

CLOSE =  7.2=PASS  7

AKRA  = FAST  = 17  PASS 
  

17 X CODE 321= 547 = PASS 4 F 42

CLOSE  =  8.2=PASS  2

AKRA  = FAST  42 PASS

42 X CODE 321= 13482 PASS 4 F 48

CLOSE  = 3 .8=PASS  8

AKRA  = FAST  = 48 PASS
 

48 X CODE 321= 15408 PASS 1 F 12

CLOSE  =  9.2.5=PASS   2

AKRA  =  FAST  12 PASS

12 X CODE 321= 3852 PASS  5 F 51

CLOSE   =  6.1.5.7=PASS

CENTER  =  2.9.4= PASS 9

TANDOLA  =  FAST  519 PASS
 

51 X CODE 321= 1637 PASS  3 F 35

CLOSE   =  5.=PASS   5

CENTER  =  9.0.4 PASS 9

TANDOLA  = FAST  359 PASS

35 X CODE 321= 1235 PASS  1 F 13

CLOSE  =   3.=PASS   3

CENTER  =  1.0.3 =PASS  0

TANDOLA  = FAST  130 PASS

13 X CODE 321= 4173 PASS  4 F 46 PASS

CLOSE  =  1.6.9=PASS  6

CENTER =  3.8.1.6 PASS 6

TANDOLA  =  FAST  466 PASS   PASSS

46 X CODE 321= 1476 PASS 4 F 41 PASS

TANDOLA  =  FAST   418  PASS  PASS 

CLOSE   =  1.5 .2 . PASS 1

CENTER  =  9.6.8. PASS  8

TANDOLA  = FAST  PASS  418  PASS 418

41 X CODE 321 = 1.3.6  PASS  YA  ??????

CLOSE =  ?.? .?  PASS  YA ??

CENTER  = ?.?.?  PASS YA  ??

BAD  MAN  NAHE  PAHLY

4  AKRAY  FAST   CITY  RAWALPINDI

M ALEEM KHAN 

0333-5157140

0307-2466284

 

New layer...
New layer...


Jun 04, 2011, 12:00 am

ASALAM O ALIKUM

DEAR ADMIN

SAB KO TOFA 98 AKRAY BAND [TOBH]

ROOTEN ASs LAY NAHE DALTA KA MAN KON

HOA HON AKRAY BAND KRNY WALA YA

TO ROTEN HA JO CHALL RAHE HA. M. ALEEM KHAN

8145 SA 5197 TAK 2 AKRAON MAN

FAST AK AKRA ROTTEN KY LAYA MAZRT

8145 = 0PEN 1 CLOSE 0.7

1717 = OPEN 4 CLOSE 9.2

4288 = OPEN 4 CLOES 8. 1

4840 = OPEN 1 CLOSE 2.4

1264 = OPEN 5 CLOSE 2.1

5197 = OPEN 3 CLOES 7.5
PASS PASS
35    35

3598 = 0pen 1.2.7.8.6.5CLOES 3. pass
pass.pass  pass
13    13    13

1306 = OPEN.1.6.2.7.8.4.9   CLOSE 1.7.4.3.6

open 4  CLOSE 1.7..6.3.4

PASS    PASSS   PASSS
 46      46      46

4660  OPEN 1,6.8.3.2.5 7   CLOSE 0.5.2.7.1.6

OPEN  FALIL = CLOSE 1 PASS

SECOND  62  82

 PASS    PASS   PASS  PASS
  62      82     62    82

DOSTOON KA LAYA 2 AKRAY FAST

2 TANDOLY OR 2 AKRAY FAST

M. ALEEM KHAN 0333-5157140

0307.2466284

 


Member Area